DOMOV | HISTÓRIA | ZOZNAMY | GECKO USES | DOWNLOAD | RELATED

Zoznamy

Aplikácie, ktoré využívajú GECKO jadro pre svoj chod
* Mozilla Firefox
* SeaMonkey
* Mozilla Suite
* Camino
* Epiphany
* Flock
* Galeon
* Kazehakase
* K-Meleon
* Netscape
* Mozilla Thunderbird
* Nvu
* Songbird
* My Internet Browser


Ďalšie známe jadrá, ktoré majú podobné funkcie a využívajú ich mnohé ďalšie varianty a typy
prehliadačov na rôznych platformách a prevedeniach.
* Boxely – aplikácie spoločnosti AOL využívajú Boxely
* WebCore - open source jadro pre prehliadače Chromium, Chrome a Iron. Zaváňa to Googlom
* Gecko – aplikácie Mozilla a podobné.
* GtkHTML – Novell Evolution a ďalšie aplikácie GTK+
* Gzilla – Gzilla a Dillo.
* iCab – iCab prehliadač.
* KHTML – prehliadač Konqueror v systéme LINUX.
* NetSurf – jadro pre prehliadač RISCOS.
* Presto – jadro pre Operu od čísla 7, Macromedia Dreamweaver MX a MX 2004 (Mac) a Adobe Creative Suite 2.
* Tasman – tento využíva Microsoft internet explorer v Mac OS
* Trident – tento je pre Windows Internet Explorer v Microsoft Windows.
* Tkhtml – používaný hv3.
* WebCore – pre Safari, Maxthon 3, OmniWeb, Shiira a Swift..
.

© vytvoril Cyrix 2009